37

एकूण विभाग

392

एकूण सेवा

639,43,294

एकूण अर्ज

622,85,635

एकूण अर्ज निकाली

आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाईन सेवा देणारे विभाग - एकूण 392 ऑनलाईन सेवा

नगर विकास विभाग

नियत कालमर्यादेत निर्गमित केलेल्या सेवा

Delivered On Time
Not Delivered On Time

महसूल विभाग

कामगार विभाग

ग्रामीण विकास विभाग

वाहतूक विभाग

शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय

गृह विभाग

Energy Department

सामाजिक न्याय विभाग