597

अधिसूचित सेवा

426

पोर्टलवर एकूण सेवा उपलब्ध आहेत

38

एकूण विभाग

1387,62,681

एकूण अर्ज

1318,19,479

एकूण अर्ज निकाली

27,37,508

एकूण अर्ज

24,76,792

एकूण अर्ज निकाली

आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाईन सेवा देणारे विभाग - एकूण 438 ऑनलाईन सेवा

नगर विकास विभाग

नियत कालमर्यादेत निर्गमित केलेल्या सेवा

Delivered On Time
Not Delivered On Time

महसूल विभाग

कामगार विभाग

ग्रामीण विकास विभाग

वाहतूक विभाग

उद्योग विभाग

गृह विभाग

उर्जा विभाग

सामाजिक न्याय विभाग

आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून Ease of Living सेवा