40

एकूण विभाग

414

एकूण सेवा

130,24,557

एकूण अर्ज

125,03,095

एकूण अर्ज निकाली

आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाईन सेवा देणारे विभाग - एकूण 414 ऑनलाईन सेवा

नगर विकास विभाग

नियत कालमर्यादेत निर्गमित केलेल्या सेवा

Delivered On Time
Not Delivered On Time

महसूल विभाग

कामगार विभाग

ग्रामीण विकास विभाग

वाहतूक विभाग

शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय

गृह विभाग

भूमि अभिलेख विभाग

उर्जा विभाग

सामाजिक न्याय विभाग

इतर विभागाने दिलेल्या सेवा

Applications Received
Applications Disposed