642

अधिसूचित सेवा

451

पोर्टलवर एकूण सेवा उपलब्ध आहेत

38

एकूण विभाग

1664,37,159

एकूण अर्ज

1574,92,219

एकूण अर्ज निकाली

66,97,966

एकूण अर्ज

63,82,198

एकूण अर्ज निकाली

आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाईन सेवा देणारे विभाग - एकूण 662 ऑनलाईन सेवा

नगर विकास विभाग

नियत कालमर्यादेत निर्गमित केलेल्या सेवा

Delivered On Time
Not Delivered On Time

महसूल विभाग

कामगार विभाग

ग्रामीण विकास विभाग

वाहतूक विभाग

उद्योग विभाग

गृह विभाग

उर्जा विभाग

सामाजिक न्याय विभाग

आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून Ease of Living सेवा