अधिसूचना प्रसिध्द केलेले विभाग

कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी उत्पादनातील उर्वरित अंश तपासणी Yes
2 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी तांत्रिक पदविका मार्कशीटची नक्कल प्रत (२ वर्ष मराठी माध्यम ) Yes
3 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी तांत्रिक पदविका प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत ( ३ वर्ष सेमी इंग्रजी माध्यम) Yes
4 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी तांत्रिक पदविका प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत ( ३ वर्ष सेमी इंग्रजी माध्यम) Yes
5 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी तांत्रिक पदविका प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत (२ वर्ष मराठी माध्यम ) Yes
6 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा डूयप्लीकेट पी. पी . सी -तात्पुरते उत्तीर्ण प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत Yes
7 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा निर्यातक्षम आंबा बागांना युरोपियन देशांना निर्यातीसाठी 'अपेडा 'च्या 'मँगोनेट' प्रणाली अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र देणे /नूतनीकरण करणे Yes
8 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा निर्यातक्षम डाळिंब बागांना युरोपियन देशांना निर्यातीसाठी 'अपेडा 'च्या 'अनारनेट ' प्रणाली अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र देणे /नूतनीकरण करणे Yes
9 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा निर्यातक्षम डाळिंब बागांना युरोपियन देशांना निर्यातीसाठी 'अपेडा 'च्या 'वेगनेट ' प्रणाली अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र देणे /नूतनीकरण करणे Yes
10 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा निर्यातक्षम द्राक्ष बागांना युरोपियन देशांना निर्यातीसाठी 'अपेडा 'च्या 'ग्रेपनेट ' प्रणाली अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र देणे /नूतनीकरण करणे 45 Registration Authority and District Superinding Agriculture Officer Joint Director Of Agriculture Director of Horticulture,Commissionerate of Agriculture,M.S. Shivaji Nagar,Pune-5 Yes
11 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा पीएचडी/एम.एस सी/ उच्च पदवीधर / पदव्युत्तर/पदवी प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत Yes
12 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत Yes
13 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा लागवड साहित्य आयात करण्याकरिता उत्पादकता प्रमाणपत्र देणे 45 Director of Horticulture,Commissionerate of Agriculture,M.S. Shivaji Nagar,Pune-5 Commissionerate of Agriculture ,Pune-I Secretary/principle Secretary/Additional Cheif Secretary(Agriculture and Marketing),Maharashtra State,Mantralaya,Mumabi-32 Yes
14 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा विक्री योग्य फळांच्या कलमे / रोपे विक्रीस परवाना देणे 30 Sub Divisional Agiculture Officer District Suprintending Agriculture Officer Divisional Joint Director Of Agriculture Yes
15 कृषी - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा स्थलांतर प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत Yes
कृषी परवाना सेवा
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 कृषी परवाना सेवा किटकनाशके उत्पादन /विक्री परवाना (राज्यस्तर) 30 कृषी संचालक , कृषि आयुक्तालय आयुक्त (कृषि) सचिव / प्रधान, सचिव / अपर मुख्य सचिव (कृषि व पणन) Yes
2 कृषी परवाना सेवा किटकनाशके नमुने तपासणी 30 विश्लेषण रसायन शास्त्रज्ञ, किटकनाशके चाचणी प्रयोगशाळा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विभागीय कृषी सहसंचालक Yes
3 कृषी परवाना सेवा कीटकनाशके निर्माता परवाना नोंदणी Yes
4 कृषी परवाना सेवा कीटकनाशके विक्रेता परवाना नोंदणी Yes
5 कृषी परवाना सेवा कॉटन डीलर लायसन्स रजिस्ट्रेशन Yes
6 कृषी परवाना सेवा खते उत्पादक परवाना नोंदणी Yes
7 कृषी परवाना सेवा खते नमुने तपासणी 30 विश्लेषण रसायन शास्त्रज्ञ, खात चाचणी प्रयोगशाळा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विभागीय कृषी सहसंचालक Yes
8 कृषी परवाना सेवा खत निर्मिती/ विक्री प्रमाणपत्र देणे (राज्यस्तर) 30 कृषी संचालक , कृषि आयुक्तालय आयुक्त (कृषि) सचिव / प्रधान, सचिव / अपर मुख्य सचिव (कृषि व पणन) Yes
9 कृषी परवाना सेवा खते विक्रेता परवाना नोंदणी Yes
10 कृषी परवाना सेवा ठिबक संच उत्पादक नोंदणी Yes
11 कृषी परवाना सेवा बियाणे नमुने तपासणी 30 बीज परिक्षण अधिकारी, बीज परिक्षण प्रयोगशाळा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विभागीय कृषी सहसंचालक Yes
12 कृषी परवाना सेवा बियाणे विक्रेता परवाना नोंदणी Yes
13 कृषी परवाना सेवा बियाणे विक्री परवाना (राज्यस्तर) 30 कृषी संचालक , कृषि आयुक्तालय आयुक्त (कृषि) सचिव / प्रधान, सचिव / अपर मुख्य सचिव (कृषि व पणन) Yes
14 कृषी परवाना सेवा मृद व पाणी नमुने तपासणी 45 जिल्हा मृद सर्वेक्षण, मृद चाचणी अधिकारी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विभागीय कृषी सहसंचालक Yes
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग आरोग्य तपासणी व दाखला देणे. 1 Live Stock Development Officer, Assistant Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner, District Deputy Commissioner District Animal Husbandary Officer, District Deputy Commissioner, Regional Joint Commissioner Yes
2 पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग इच्छुक व्यक्तींना कुक्कुटपालन प्रशिक्षण देणे. 1 Live Stock Development Officer, Assistant Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner, District Deputy Commissioner District Animal Husbandary Officer, District Deputy Commissioner, Regional Joint Commissioner Yes
3 पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग औषोधोपचार. 3 Live Stock Development Officer, Assistant Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner, District Deputy Commissioner District Animal Husbandary Officer, District Deputy Commissioner, Regional Joint Commissioner Yes
4 पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग गर्भ तपासणी (गायी व म्हशींची). 1 Live Stock Development Officer, Assistant Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner, District Deputy Commissioner District Animal Husbandary Officer, District Deputy Commissioner, Regional Joint Commissioner Yes
5 पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग गायी व म्हशींना कृत्रिम रेतन करणे. 1 Livestock Development Officer or Deputy commissioner, Assistant fodder development officer or fodder development officer Regional Joint Commissioner of Animal Husbandry Additional Commissioner Yes
6 पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग पशुंचे खच्चीकरण. 1 Live Stock Development Officer, Assistant Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner, District Deputy Commissioner District Animal Husbandary Officer, District Deputy Commissioner, Regional Joint Commissioner Yes
7 पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग पशुंची नमुने तपासणी. 1 Assisant Commissioner Animal Husbandary, Live Stock Development Officer Assisant Commissioner Animal Husbandary, Live Stock Development Officer Regional Joint Commissioner, District AH Officer,District Deputy Commissioner Yes
8 पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग व्यंध्यत्व व तपासणी. 1 Live Stock Development Officer, Assistant Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner, District Deputy Commissioner District Animal Husbandary Officer, District Deputy Commissioner, Regional Joint Commissioner Yes
9 पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शवविच्छेदन. 1 Live Stock Development Officer, Assistant Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner, District Deputy Commissioner District Animal Husbandary Officer, District Deputy Commissioner, Regional Joint Commissioner Yes
मत्स्यव्यवसाय विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 मत्स्यव्यवसाय विभाग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फिश सीड सेंटर 30 ACF-Assistant commissioner of fisheries Regional Deputy Commissioner Commissioner of fisheries Yes
2 मत्स्यव्यवसाय विभाग तारोपोरवाला मत्स्यालयाचे ऑनलाइन तिकीट वितरण 15 Curator ACF-Assistant commissioner of fisheries (Fish Seed) ACF-Assistant commissioner of fisheries (Inland) Yes
3 मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छिमार नौकांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने मासेमारी परवाना 45 Regional Deputy Commissioner Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries Fishing Vessel Registration Yes
4 मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छिमार संस्थांची ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी 30 Assistant Registrar Deputy Registrar Commissioner of fisheries Yes
5 मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छिमारांसाठी मासेमारी परवाना 13 ACF-Assistant commissioner of fisheries Regional Deputy Commissioner Commissioner of fisheries Yes
6 मत्स्यव्यवसाय विभाग मासेमार नौकांचे ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी 60 Commissioner of fisheries Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries Fishing Vessel Registration Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग सहकार विभाग No
2 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरण Yes
3 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग सहकारी संस्थांची उपविधी दुरुस्ती करणे 60 उप / सहाय्यक निबंधक, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था संबंधित विभागीय सहनिबंधक / सहकारी संस्था शासन Yes
4 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग सहकारी संस्थांची नोंदणी करणे 60 उप / सहाय्यक निबंधक, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था संबंधित विभागीय सहनिबंधक / सहकारी संस्था शासन Yes
5 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग सावकारी व्यवसायासाठी परवाना देणे 60 संबंधित जिल्हा उपनिबंधक विभागीय सहनिबंधक अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक Yes
6 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग सावकारी व्यवसायासाठी परवाना नुतनीकरण देणे 60 संबंधित जिल्हा उपनिबंधक विभागीय सहनिबंधक अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 विमा संचालनालय विमा संचालनालय Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 वित्त विभाग निवृत्तीवेतन/ कुटुंब निवृत्तीवेतन Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग किरकोळ रॉकेल विक्री परवान्याचे नूतनीकरण 60 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
2 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग किरकोळ रॉकेल विक्री परवाना 90 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
3 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग नवीन रास्तभाव दुकानाची मागणी 90 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
4 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग नवीन शिधापत्रिका मागणी 30 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) Yes
5 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग नामनिर्देशन नोंदणी प्रमाणपत्र Yes
6 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग पॅकेज नोंदणी प्रमाणपत्र आयातक जारी करणे Yes
7 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग पॅकेज नोंदणी प्रमाणपत्र निर्मिती / पॅकर जारी करणे Yes
8 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग रास्तभाव दुकानाच्या परवान्याचे नूतनीकरण 60 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
9 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग रास्ता ओलांडून जाणाऱ्या वाहिन्या साठी ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
10 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे उत्पादक परवाना नुतनीकरण Yes
11 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे उत्पादकांना परवाना Yes
12 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे दुरुस्तक परवाना नुतनीकरण Yes
13 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे दुरुस्तकांना परवाना Yes
14 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे विक्रेत्यांना परवाना Yes
15 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे विक्रेत्यांना परवाना नुतनीकरण Yes
16 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वैधमापन शास्त्र अधिनियम, 2009 अंतर्गत वजन व मापे यांचे मुद्रांकन, पडताळणी व प्रमाणपत्र देणे No
17 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शिधापत्रिकेत नावे समाविष्ट करणे /नावे वाढविणे 30 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
18 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शिधापत्रिकेसाठी अर्ज - एकके वगळणे 3 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
19 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शिधापत्रिकेसाठी अर्ज - एककांचा समावेश 30 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
20 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शिधापत्रिकेसाठी अर्ज - नूतनीकरण No
21 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शिधापत्रिकेसाठी अर्ज - प्रतिलिपी 3 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
22 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शिधापत्रिकेसाठी अर्ज - रद्द 3 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
23 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शिधापत्रिकेसाठी अर्ज - विभक्त No
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 वन विभाग आरा गिरणी अनुज्ञप्तीच्या नूतनीकरणासंदर्भात अनुज्ञप्ती प्राधिकाऱ्यांच्या निर्णय कळविणे 30 संबंधित उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) विभागीय वनाधिकारी /उपविभागीय वनअधिकारी (स्वतंत्र कारभार) प्रधान मुख्यवनसंरक्षक (प्रादेशिक) महाराष्ट्र वननियमावली,२०१४ मध्ये तरतूद नाही Yes
2 वन विभाग तेंदू व्यापारी/उत्पादकांची नोंदणी 10 उपवनसंरक्षक संबंधीत उपवनसंरक्षक अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ठ वनोपज सनियंत्रण व मूल्यांकन ) Yes
3 वन विभाग पर्यटन काळात संरक्षित क्षेत्रात छायाचित्रणास परवानगी (एका पेक्षा जास्त मंडल) 15 अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (नियोजन व व्यवस्थापन-वन्यजीव) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाराष्ट्र राज्य नागपूर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य नागपूर Yes
4 वन विभाग पर्यटन काळात संरक्षित क्षेत्रात छायाचित्रणास परवानगी (मंडल स्तर) 15 संबंधित वनसंरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)/व्याघ्र्य प्रकल्प क्षेत्राचे क्षेत्र संचालक संबंधित अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाराष्ट्र राज्य नागपूर Yes
5 वन विभाग बांबू पुरवठ्यासाठी बुरूड समाजाची नोंदणी Yes
6 वन विभाग वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या पीक नुकसानापोटी मंजूर करायची नुकसान भरपाई 10 संबंधित वनपरिक्षेत्राचे प्रभारी सहाय्यक वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) संबंधित उपवनसंरक्षक/विभागीय वनाधिकारी (प्रादेशिक/वन्यजीव) वनसंरक्षक (वन्यजीव) संबंधित उपवनसंरक्षक/विभागीय वनाधिकारी (प्रादेशिक/वन्यजीव) व्याघ्र्य प्रकल्प क्षेत्राचे क्षेत्र संचालक अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) Yes
7 वन विभाग वन्यप्राण्यांमुळे मारल्या गेलेल्या अथवा अपंगत्व प्राप्त झालेल्या व्यक्तींना मंजूर करावयाचे वित्तीय सहाय्य 15 संबंधित वनपरिक्षेत्राचे प्रभारी सहायक वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) वनप्रकल्प विभाग अंतर्गत संबंधित वनपरिक्षेत्राचे वनक्षेत्राचे प्रभारी सहाय्यक व्यवस्थापक,महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादीत संबंधित उपवनसंरक्षक/विभागीय वनाधिकारी (प्रादेशिक/वन्यजीव) वनसंरक्षक (वन्यजीव) विभागीय व्यवस्थापक संबंधित वनप्रकल्प विभाग,महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादीत संबंधित मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव)/ व्याघ्र्य प्रकल्प क्षेत्राचे क्षेत्र संचालक. अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाव्यवस्थापक,संबंधित प्रदेश,महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादीत Yes
8 वन विभाग वन्यप्राण्यांमुळे मारल्या गेलेल्या गुरांसाठी मंजूर करायची नुकसान भरपाई 15 संबंधित वनपरिक्षेत्राचे प्रभारी सहायक वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) वनप्रकल्प विभाग अंतर्गत संबंधित वनपरिक्षेत्राचे वनक्षेत्राचे प्रभारी सहायक व्यवस्थापक संबंधित उपवनसंरक्षक/विभागीय वनअधिकारी (प्रादेशिक वन्यजीव) वनसंरक्षक (वन्यजीव) विभागीय व्यवस्थापक संबंधित वनप्रकल्प विभाग,महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादीत संबंधित मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक वन्यजीव) व्याघ्र्य प्रकल्प क्षेत्राचे क्षेत्र संचालक. अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाव्यवस्थापक,संबंधित प्रदेश,महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादीत Yes
9 वन विभाग सर्व दस्तावेजांसह (माहिती) अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ नुसार अनुसूचित जमातीच्या भोगवटादारांना वृक्ष छाटणीसाठी परवानगीसंदर्भात वृक्ष अधिकाऱ्याचा निर्णय कळविणे 60 संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रादेशिक संबंधीत जिल्हाधिकारी महाराष्ट्र वृक्षतोड (विनियमन) अधिनियम, १९६४ मधील तरतुदीप्रमाणे महाराष्ट्र वृक्षतोड (विनियमन) अधिनियम, १९६४ मध्ये तरतूद नाही Yes
10 वन विभाग सर्व दस्तावेजांसह (माहिती) अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ नुसार बिगर आदिवासी अर्जदारांना वृक्ष छाटणीसाठी परवानगीसंदर्भात वृक्ष अधिकाऱ्याचा निर्णय कळविणे Yes
केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
2 केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज खाणे घरचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
3 केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस 30 Desk Officer Under Secretary Deputy / Joint Secretary No
4 केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
5 केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Sub Divisional Police Officer Supdt. Of Police No
6 केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज हॉटेलचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
2 केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज खाणे घरचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
3 केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस 30 Desk Officer Under Secretary Deputy / Joint Secretary No
4 केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
5 केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Sub Divisional Police Officer Supdt. Of Police No
6 केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज हॉटेलचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
खाणे घरचा परवाना
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 खाणे घरचा परवाना केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
2 खाणे घरचा परवाना केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
3 खाणे घरचा परवाना पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस 30 Desk Officer Under Secretary Deputy / Joint Secretary No
4 खाणे घरचा परवाना लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
5 खाणे घरचा परवाना शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Sub Divisional Police Officer Supdt. Of Police No
6 खाणे घरचा परवाना हॉटेलचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
गृहविभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 गृहविभाग केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
2 गृहविभाग केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
3 गृहविभाग कागदपत्रांचे साक्षांकन 7 Desk Officer, Home Department, Mantralaya Under Secretary, Home Department, Mantralaya Deputy/ Joint Secretary, Home Department, Mantralaya Yes
4 गृहविभाग खाणे घरचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
5 गृहविभाग ध्वनीक्षेपकाचा परवाना देणे 3 Station House Officer Sub Divisional Police Officer/ Asstt. Commr. of Police Addl. Supdt. of Police/ Deputy Commr. of Police Yes
6 गृहविभाग निमशासकीय, खाजगी संस्था इ.मध्ये नोकरीकरिता वर्तणूक व चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र देणे 30 Police Inspector, District Special Branch/Police Inspector, Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ)/ Asstt. Commr. of Police (Special Branch) Supdt. of Police/ Deputy Commr. of Police (Special Branch) Yes
7 गृहविभाग नियंत्रण ब्लास्टिंगसाठी परवाना आणि एनओसी Yes
8 गृहविभाग पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी, हॉटेल, बार इ.करिता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे 21 Police Inspector, District Special Branch/Police Inspector, Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ)/ Asstt. Commr. of Police (Special Branch) Supdt. of Police/ Deputy Commr. of Police (Special Branch) Yes
9 गृहविभाग पीएचडी/एम.एस सी/ उच्च पदवीधर / पदव्युत्तर/पदवी प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत 7 Desk Officer, Home Department, Mantralaya Under Secretary, Home Department, Mantralaya Deputy/ Joint Secretary, Home Department, Mantralaya Yes
10 गृहविभाग पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस 30 Desk Officer Under Secretary Deputy / Joint Secretary No
11 गृहविभाग भारतीय नागरिकांना परदेशात जाण्यासाठी पोलीस अनुमती प्रमाणपत्र देणे. (शिक्षणासाठी / नोकरीसाठी प्रवेशपत्र (व्हीसा) 21 Police Inspector, District Special Branch/Police Inspector, Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ)/ Asstt. Commr. of Police (Special Branch) Supdt. of Police/ Deputy Commr. of Police (Special Branch) Yes
12 गृहविभाग मनोरंजनाचे कार्यक्रमांना ना-हरकत परवाना देणे 21 Office Supdt./ Administrative Officer Deputy Supdt. of Police(HQ)/ Asstt. Commr. of Police (HQ/ Admin) Supdt. of Police/ Deputy Commr. of Police (HQ) Yes
13 गृहविभाग लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
14 गृहविभाग विदेशी कलाकारांच्या सहभागास परवानगी 15 Police Inspector, District Special Branch/Police Inspector, Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ)/ Asstt. Commr. of Police (Special Branch) Supdt. of Police/ Deputy Commr. of Police (Special Branch) Yes
15 गृहविभाग शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Sub Divisional Police Officer Supdt. Of Police No
16 गृहविभाग शस्त्र परवान्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे 21 Police Inspector, District Special Branch /Police Inspector, i/c of arms License Sub Divisional Police Officer/ Asstt. Commr. of Police (Special Branch) Supdt. of Police/ Deputy Commr. of Police (Special Branch) Yes
17 गृहविभाग सभा,संमेलन, मिरवणूक, शोभा यात्रा इ. करिता परवानगी देणे 7 Station House Officer/Sub Divisional Police Officer/Deputy Supdt. Police (HQ) Asstt. Commr.of Police/Deputy Commr. ofPolice/ Deputy Commr. of Police (HQ) Addl. Commr. of Police/ Jt. Commr. of Police. Yes
18 गृहविभाग हॉटेलचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
2 पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
3 पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस खाणे घरचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
4 पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
5 पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Sub Divisional Police Officer Supdt. Of Police No
6 पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस हॉटेलचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड जलयानाचे सर्व्हेक्षण 60 Marine engineer and chief surveyor Chief port officer, MMB Chief executive officer, MMB Yes
2 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड जलयानाची नोंदणी 12 Regional Port officer Chief port officer, MMB Chief executive officer, MMB Yes
3 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड नवीन प्रवासी वाहतूक अनूज्ञाप्ती व नूतनीकरण 15 Regional Port officer Chief port officer, MMB Chief executive officer, MMB Yes
4 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड बंदर हद्दितील छायाचित्रीकरण करण्यासाठी परवाना 8 Regional Port officer Chief port officer, MMB Chief executive officer, MMB Yes
5 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड लांब अंतराच्या खाडी/समुद्रात पोहण्याची परवानगी 8 days Regional Port officer Chief port officer, MMB Chief executive officer, MMB Yes
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तात्पूरती एक एकदिवसीय क्लब अनुज्ञप्ती (मंबु ई विदेशी मध्य नियम 1953 अंतर्गत नमुना फॉर्म एफ.एल-4 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे.) 2 जिल्हाधिकारी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
2 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तात्पूरती एक एकदिवसीय क्लब अनुज्ञप्ती (मंबु ई विदेशी मध्य नियम 1953 अंतर्गत नमुना फॉर्म एफ.एल-4 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे.) 2 Collector Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
3 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तात्पूरती एक दिवसीय क्लब अनुज्ञप्ती जागेची नोंदणी 7 Superintendent ,State Excise Department , State of Maharashtra, Mumbai (on behalf of Collector ) Divisional Deputy Commissioner ,State excise, State of Maharashtra,Mumbai Commissioner , State excise, State of Maharashtra,Mumbai Yes
4 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तात्पूरती एक दिवसीय क्लब अनुज्ञप्ती जागेची नोंदणी 7 अधिक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क( जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने) संबधित विभागीय उप -आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई Yes
5 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय सीमा शुल्क हद्दीतून पेय विदेशी मद्य बाहेर काढणे (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे. ) 60 जिल्हाधिकारी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
6 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय सीमा शुल्क हद्दीतून पेय विदेशी मद्य बाहेर काढणे (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे. ) 60 Collector Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
7 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय बनावटीचे पेय आणि मद्याची परदेशातून आयात केलेल्या पेय मद्याची (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे.) क्लबच्या आस्र्आस्थापनेवर विक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल-4 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 15 Assistant Registrar-Marks and Certificates Deputy Registrar-Marks and Certificates Controller of Examinations Yes
8 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय बनावटीचे पेय आणि मद्याची परदेशातून आयात केलेल्या पेय मद्याची (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे. ) हॉटेल आस्र्आस्थापनेवर विक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल-3 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 Collector Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
9 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय बनावटीचे पेय आणि मद्याची परदेशातून आयात केलेल्या पेय मद्याची (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे. ) हॉटेल आस्र्आस्थापनेवर विक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल-3 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 जिल्हाधिकारी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
10 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत वाईन सीमा शुल्क हद्दीतून बाहेर विक्री धिक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल.डब्लल्यु-1 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 120 Collector( With prior approval of Government ) Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
11 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत वाईन सीमा शुल्क हद्दीतून बाहेर विक्री धिक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल.डब्लल्यु-1 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 120 जिल्हाधिकारी (शासनाच्या पूर्व परवानगीने ) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
12 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत बीअर किंवा वाईन अथवा दोन्हींची सीलबंद स्वरूपातील विक्री करण्याकरता फॉर्म एफएल/बीआर-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 जिल्हाधिकारी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
13 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत बीअर किंवा वाईन अथवा दोन्हींची सीलबंद स्वरूपातील विक्री करण्याकरता फॉर्म एफएल/बीआर-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 Collector Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
14 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 महाराष्ट्र राज्यात विदेशी मद्य आधण देशी मद्य खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता वार्षिक अथवा आजीवन फॉम एफएल-एक्ससी नमुन्यातील परवाना मंजूर करणे 2 Sub inspector State excise Department Inspector State excise Department Superintendent ,State Excise Department, State of Maharashtra, Mumbai Yes
15 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतगगत महाराष्ट्र राज्यात देशीमद्याची खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता एकदिवसीय नमुना फॉम एफएल-एफ परवाना मंजूर करणे. 2 Sub inspector State excise Department Inspector State excise Department Superintendent ,State Excise Department, State of Maharashtra, Mumbai Yes
16 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतगगत महाराष्ट्र राज्यात देशीमद्याची खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता एकदिवसीय नमुना फॉम एफएल-एफ परवाना मंजूर करणे. 2 संबंधित दुय्यम निरीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क संबंधित निरीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क विभाग अधीक्षक ,राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Yes
17 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतगगत महाराष्ट्र राज्यात देशीमद्याची खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता एकदिवसीय नमुना फॉम सीएल-सी परिाना मंजूर करणे. 30 Electrical Inspector Superintending Engineer Chief Electrical Inspector Yes
18 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतर्गत वाईनच्या सीलबंद विक्री करण्याकरता नमुना फॉर्म एफ.एल.डब्लल्यु.-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे 30 Collector Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
19 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतर्गत वाईनच्या सीलबंद विक्री करण्याकरता नमुना फॉर्म एफ.एल.डब्लल्यु.-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे 30 जिल्हाधिकारी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
20 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम 1952 अंतर्गत वाईनच्या विक्री करण्याकधरता नमुना फॉर्म ई-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 Collector Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
21 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम 1952 अंतर्गत वाईनच्या विक्री करण्याकधरता नमुना फॉर्म ई-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 जिल्हाधिकारी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
22 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम 1952 अंतगगत सौम्य मद्य किंवा वाईन अथवा दोन्हीही यांची खुली आणि सीलबंद स्वरूपातील हॉटेल/कॅन्टीन /क्लबच्या आस्थापनेवर विक्री करण्याकरता नमुना फॉर्म ई अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 Collector Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
23 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम 1952 अंतगगत सौम्य मद्य किंवा वाईन अथवा दोन्हीही यांची खुली आणि सीलबंद स्वरूपातील हॉटेल/कॅन्टीन /क्लबच्या आस्थापनेवर विक्री करण्याकरता नमुना फॉर्म ई अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 जिल्हाधिकारी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
2 लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
3 लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना खाणे घरचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
4 लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस 30 Desk Officer Under Secretary Deputy / Joint Secretary No
5 लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Sub Divisional Police Officer Supdt. Of Police No
6 लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना हॉटेलचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
2 शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
3 शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज खाणे घरचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
4 शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस 30 Desk Officer Under Secretary Deputy / Joint Secretary No
5 शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
6 शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज हॉटेलचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
हॉटेलचा परवाना
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 हॉटेलचा परवाना केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
2 हॉटेलचा परवाना केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
3 हॉटेलचा परवाना खाणे घरचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
4 हॉटेलचा परवाना पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस 30 Desk Officer Under Secretary Deputy / Joint Secretary No
5 हॉटेलचा परवाना लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
6 हॉटेलचा परवाना शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Sub Divisional Police Officer Supdt. Of Police No
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 नोंदणी महानिरीक्षक इतर पद्धतीने अगोदरच झालेल्या विवाहाची विशेष कायदा, 1954 अंतर्गत नोदणी करणे. Yes
2 नोंदणी महानिरीक्षक दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये,ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फी चा परतावा. Yes
3 नोंदणी महानिरीक्षक दस्त नोंदणी संदर्भात गृहभेट देणे. Yes
4 नोंदणी महानिरीक्षक दस्तनोंदणीकरणे Yes
5 नोंदणी महानिरीक्षक दस्ताच्या सूचीची प्रमाणित नक्कल देणे Yes
6 नोंदणी महानिरीक्षक दस्ताची प्रमाणित नक्कल देणे. Yes
7 नोंदणी महानिरीक्षक नोटीस ऑफ इंटिमेशन फाईल करून देणे. Yes
8 नोंदणी महानिरीक्षक मृत्युपत्राचा सीलबंद लखोटा जमा करणे,परत घेणे व उघडणे. Yes
9 नोंदणी महानिरीक्षक मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मूल्यांकन अहवाल देणे. Yes
10 नोंदणी महानिरीक्षक विवाह प्रमाणपत्राच्या प्रमाणित नकला देणे. Yes
11 नोंदणी महानिरीक्षक विशेष कुलमुखत्यारपत्राचे अधिप्रमाणन करून देणे. Yes
12 नोंदणी महानिरीक्षक विशेष विवाह कायदा,1954 अन्वये विवाह संपन्न करणे. Yes
13 नोंदणी महानिरीक्षक शोध घेणे Yes
14 नोंदणी महानिरीक्षक सह जिल्हानिबंधक कार्यालयात नोदणी झालेल्या दस्ताच्या सूचीची प्रमाणित नक्कल देणे. Yes
15 नोंदणी महानिरीक्षक सह जिल्हानिबंधक कार्यालयात नोदणी झालेल्या दस्ताची नक्कल देणे Yes
उद्योग विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 उद्योग विभाग खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानांना इरादापत्र देणे 10 उद्योग सहसंचालक / उद्योग उपसंचालक / महाव्यवस्थापक अतिरिक्त उद्योग संचालक / उद्योग सहसंचालक विकास आयुक्त (उद्योग) / अति रिक्त उद्योग संचालक Yes
2 उद्योग विभाग खाजगी जैव तंत्रज्ञान घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे 7 उद्योग सहसंचालक / उद्योग उपसंचालक / महाव्यवस्थापक अतिरिक्त उद्योग संचालक / उद्योग सहसंचालक विकास आयुक्त (उद्योग) / अति रिक्त उद्योग संचालक Yes
3 उद्योग विभाग खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांना इरादापत्र देणे . 10 उद्योग सहसंचालक / उद्योग उपसंचालक / महाव्यवस्थापक अतिरिक्त उद्योग संचालक / उद्योग सहसंचालक विकास आयुक्त (उद्योग) / अति रिक्त उद्योग संचालक Yes
4 उद्योग विभाग खाजगी माहिती तंत्रज्ञान घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे 7 उद्योग सहसंचालक / उद्योग उपसंचालक / महाव्यवस्थापक अतिरिक्त उद्योग संचालक / उद्योग सहसंचालक विकास आयुक्त (उद्योग) / अति रिक्त उद्योग संचालक Yes
5 उद्योग विभाग मुंबई कुळ वहिवाट व शेत जमीन कायदा 1948 Yes
6 उद्योग विभाग सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदानाच्या दाव्यास मंजुरी Yes
7 उद्योग विभाग सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र अदा करणे Yes
8 उद्योग विभाग सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत मुद्रांक शुल्क माफीचे प्रमाणपत्र Yes
उर्जा विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 उर्जा विभाग उद्वाहन उभारणीस परवानगी देणे. Yes
2 उर्जा विभाग उद्वाहन चालविण्याची अनुन्यापती देणे. Yes
3 उर्जा विभाग जनित्र संचमांडणीचे नकाशे मंजूरी Yes
4 उर्जा विभाग जनित्र संचमांडणीची ऊर्जापित परवानगी Yes
5 उर्जा विभाग जनित्र संचमांडणीची नोंदणी. Yes
6 उर्जा विभाग वीज संचमांडणीचे निरीक्षण करणे. Yes
कामगार विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 कामगार विभाग Licence for Employment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
2 कामगार विभाग Licence for Recruitment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
3 कामगार विभाग Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
4 कामगार विभाग Plan Approval 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
5 कामगार विभाग Registration - Form 1 Yes
6 कामगार विभाग Registration of Establishment Employing Migrant Workmen 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
7 कामगार विभाग Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
8 कामगार विभाग आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत कंत्राटदारास अनुज्ञाप्तीचे नूतनीकरण करणे. 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
9 कामगार विभाग इमारत आणि इतर बांधकाम मजूर आस्थापनांची नोंदणी 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त (प्रादेशिक विभाग प्रमुख) कामगार आयुक्त Yes
10 कामगार विभाग कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
11 कामगार विभाग कंत्राटी कामगार नूतनीकरण 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
12 कामगार विभाग कारखाना नूतनीकरण 7 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
13 कामगार विभाग कारखाना नोंदणी 60 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
14 कामगार विभाग दुकाने व संस्था नूतनीकरणाचा दाखला 7 दुकाने निरीक्षक संबधित जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी संबधित जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
15 कामगार विभाग दुकाने व संस्था नोंदणीचा दाखला 7 दुकाने निरीक्षक संबधित जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी संबधित जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
16 कामगार विभाग नोंदणी प्रमाणपत्र 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
17 कामगार विभाग प्रमाणपत्राची नक्कल करणे 7 Sr. Dy. Director Jt. Director, Steam Boilers Director, Steam Boilers Yes
18 कामगार विभाग बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण 23 सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
19 कामगार विभाग बाष्पके व मितोपायोजाकांच्या प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण 17 संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाचे सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
20 कामगार विभाग बाष्पके व मितोपायोजाकांची नोंदणी 50 अपरसंबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाचे सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
21 कामगार विभाग बिडी आणि सिगार औद्योगिक वस्तुंची नोंदणी 15 सरकारी कामगार अधिकारी सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त Yes
22 कामगार विभाग मालकी हक्काचे हस्तांतरण 7 Sr. Dy. Director Jt. Director, Steam Boilers Director, Steam Boilers Yes
23 कामगार विभाग मोटार परिवहन कामगार नोंदणी 15 कामगार उप आयुक्त,(ग्रा.वि) सह आयुक्त,कामगार सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय भाग २-राजपत्र जाहिरात (जन्मतारखेत बदल) 15 Junior Assistant Manager Assistant Manager Manager(Directorate of Government Printing and Stationary) Yes
2 शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय भाग २-राजपत्र जाहिरात (धर्मात बदल) 15 Junior Assistant Manager Assistant Manager Manager(Directorate of Government Printing and Stationary) Yes
3 शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय भाग २-राजपत्र जाहिरात (नावात बदल) 15 Junior Assistant Manager Assistant Manager Manager(Directorate of Government Printing and Stationary) Yes
4 शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती 15 Junior Assistant Manager Assistant Manager Manager(Directorate of Government Printing and Stationary) Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Licence for Employment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
2 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Licence for Recruitment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
3 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
4 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Plan Approval 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
5 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Registration - Form 1 Yes
6 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
7 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत कंत्राटदारास अनुज्ञाप्तीचे नूतनीकरण करणे. 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
8 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen इमारत आणि इतर बांधकाम मजूर आस्थापनांची नोंदणी 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त (प्रादेशिक विभाग प्रमुख) कामगार आयुक्त Yes
9 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
10 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen कंत्राटी कामगार नूतनीकरण 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
11 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen कामगार विभाग No
12 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen कारखाना नूतनीकरण 7 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
13 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen कारखाना नोंदणी 60 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
14 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen दुकाने व संस्था नूतनीकरणाचा दाखला 7 दुकाने निरीक्षक संबधित जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी संबधित जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
15 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen दुकाने व संस्था नोंदणीचा दाखला 7 दुकाने निरीक्षक संबधित जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी संबधित जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
16 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen नोंदणी प्रमाणपत्र 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
17 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen प्रमाणपत्राची नक्कल करणे 7 Sr. Dy. Director Jt. Director, Steam Boilers Director, Steam Boilers Yes
18 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण 23 सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
19 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen बाष्पके व मितोपायोजाकांच्या प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण 17 संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाचे सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
20 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen बाष्पके व मितोपायोजाकांची नोंदणी 50 अपरसंबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाचे सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
21 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen बिडी आणि सिगार औद्योगिक वस्तुंची नोंदणी 15 सरकारी कामगार अधिकारी सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त Yes
22 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen मालकी हक्काचे हस्तांतरण 7 Sr. Dy. Director Jt. Director, Steam Boilers Director, Steam Boilers Yes
23 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen मोटार परिवहन कामगार नोंदणी 15 कामगार उप आयुक्त,(ग्रा.वि) सह आयुक्त,कामगार सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment Licence for Employment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
2 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment Licence for Recruitment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
3 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
4 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment Plan Approval 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
5 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment Registration - Form 1 Yes
6 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment Registration of Establishment Employing Migrant Workmen 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
7 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत कंत्राटदारास अनुज्ञाप्तीचे नूतनीकरण करणे. 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
8 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment इमारत आणि इतर बांधकाम मजूर आस्थापनांची नोंदणी 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त (प्रादेशिक विभाग प्रमुख) कामगार आयुक्त Yes
9 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
10 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment कंत्राटी कामगार नूतनीकरण 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
11 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment कामगार विभाग No
12 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment कारखाना नूतनीकरण 7 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
13 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment कारखाना नोंदणी 60 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
14 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment दुकाने व संस्था नूतनीकरणाचा दाखला 7 दुकाने निरीक्षक संबधित जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी संबधित जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
15 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment दुकाने व संस्था नोंदणीचा दाखला 7 दुकाने निरीक्षक संबधित जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी संबधित जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
16 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment नोंदणी प्रमाणपत्र 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
17 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment प्रमाणपत्राची नक्कल करणे 7 Sr. Dy. Director Jt. Director, Steam Boilers Director, Steam Boilers Yes
18 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण 23 सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
19 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment बाष्पके व मितोपायोजाकांच्या प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण 17 संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाचे सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
20 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment बाष्पके व मितोपायोजाकांची नोंदणी 50 अपरसंबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाचे सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
21 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment बिडी आणि सिगार औद्योगिक वस्तुंची नोंदणी 15 सरकारी कामगार अधिकारी सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त Yes
22 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment मालकी हक्काचे हस्तांतरण 7 Sr. Dy. Director Jt. Director, Steam Boilers Director, Steam Boilers Yes
23 Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment मोटार परिवहन कामगार नोंदणी 15 कामगार उप आयुक्त,(ग्रा.वि) सह आयुक्त,कामगार सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 Licence for Recruitment Licence for Employment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
2 Licence for Recruitment Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
3 Licence for Recruitment Plan Approval 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
4 Licence for Recruitment Registration - Form 1 Yes
5 Licence for Recruitment Registration of Establishment Employing Migrant Workmen 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
6 Licence for Recruitment Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
7 Licence for Recruitment आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत कंत्राटदारास अनुज्ञाप्तीचे नूतनीकरण करणे. 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
8 Licence for Recruitment इमारत आणि इतर बांधकाम मजूर आस्थापनांची नोंदणी 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त (प्रादेशिक विभाग प्रमुख) कामगार आयुक्त Yes
9 Licence for Recruitment कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
10 Licence for Recruitment कंत्राटी कामगार नूतनीकरण 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
11 Licence for Recruitment कामगार विभाग No
12 Licence for Recruitment कारखाना नूतनीकरण 7 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
13 Licence for Recruitment कारखाना नोंदणी 60 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
14 Licence for Recruitment दुकाने व संस्था नूतनीकरणाचा दाखला 7 दुकाने निरीक्षक संबधित जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी संबधित जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
15 Licence for Recruitment दुकाने व संस्था नोंदणीचा दाखला 7 दुकाने निरीक्षक संबधित जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी संबधित जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
16 Licence for Recruitment नोंदणी प्रमाणपत्र 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
17 Licence for Recruitment प्रमाणपत्राची नक्कल करणे 7 Sr. Dy. Director Jt. Director, Steam Boilers Director, Steam Boilers Yes
18 Licence for Recruitment बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण 23 सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
19 Licence for Recruitment बाष्पके व मितोपायोजाकांच्या प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण 17 संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाचे सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
20 Licence for Recruitment बाष्पके व मितोपायोजाकांची नोंदणी 50 अपरसंबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाचे सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
21 Licence for Recruitment बिडी आणि सिगार औद्योगिक वस्तुंची नोंदणी 15 सरकारी कामगार अधिकारी सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त Yes
22 Licence for Recruitment मालकी हक्काचे हस्तांतरण 7 Sr. Dy. Director Jt. Director, Steam Boilers Director, Steam Boilers Yes
23 Licence for Recruitment मोटार परिवहन कामगार नोंदणी 15 कामगार उप आयुक्त,(ग्रा.वि) सह आयुक्त,कामगार सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra Licence for Employment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
2 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra Licence for Recruitment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
3 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra Plan Approval 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
4 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra Registration - Form 1 Yes
5 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra Registration of Establishment Employing Migrant Workmen 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
6 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
7 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत कंत्राटदारास अनुज्ञाप्तीचे नूतनीकरण करणे. 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
8 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra इमारत आणि इतर बांधकाम मजूर आस्थापनांची नोंदणी 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त (प्रादेशिक विभाग प्रमुख) कामगार आयुक्त Yes
9 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
10 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra कंत्राटी कामगार नूतनीकरण 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
11 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra कामगार विभाग No
12 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra कारखाना नूतनीकरण 7 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
13 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra कारखाना नोंदणी 60 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
14 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra दुकाने व संस्था नूतनीकरणाचा दाखला 7 दुकाने निरीक्षक संबधित जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी संबधित जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
15 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra दुकाने व संस्था नोंदणीचा दाखला 7 दुकाने निरीक्षक संबधित जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी संबधित जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
16 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra नोंदणी प्रमाणपत्र 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
17 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra प्रमाणपत्राची नक्कल करणे 7 Sr. Dy. Director Jt. Director, Steam Boilers Director, Steam Boilers Yes
18 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण 23 सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
19 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra बाष्पके व मितोपायोजाकांच्या प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण 17 संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाचे सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
20 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra बाष्पके व मितोपायोजाकांची नोंदणी 50 अपरसंबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाचे सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
21 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra बिडी आणि सिगार औद्योगिक वस्तुंची नोंदणी 15 सरकारी कामगार अधिकारी सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त Yes
22 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra मालकी हक्काचे हस्तांतरण 7 Sr. Dy. Director Jt. Director, Steam Boilers Director, Steam Boilers Yes
23 Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra मोटार परिवहन कामगार नोंदणी 15 कामगार उप आयुक्त,(ग्रा.वि) सह आयुक्त,कामगार सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 Licence for Employment Licence for Recruitment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
2 Licence for Employment Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
3 Licence for Employment Plan Approval 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
4 Licence for Employment Registration - Form 1 Yes
5 Licence for Employment Registration of Establishment Employing Migrant Workmen 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
6 Licence for Employment Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
7 Licence for Employment आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत कंत्राटदारास अनुज्ञाप्तीचे नूतनीकरण करणे. 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
8 Licence for Employment इमारत आणि इतर बांधकाम मजूर आस्थापनांची नोंदणी 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त (प्रादेशिक विभाग प्रमुख) कामगार आयुक्त Yes
9 Licence for Employment कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
10 Licence for Employment कंत्राटी कामगार नूतनीकरण 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
11 Licence for Employment कामगार विभाग No
12 Licence for Employment कारखाना नूतनीकरण 7 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
13 Licence for Employment कारखाना नोंदणी 60 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
14 Licence for Employment दुकाने व संस्था नूतनीकरणाचा दाखला 7 दुकाने निरीक्षक संबधित जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी संबधित जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
15 Licence for Employment दुकाने व संस्था नोंदणीचा दाखला 7 दुकाने निरीक्षक संबधित जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी संबधित जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
16 Licence for Employment नोंदणी प्रमाणपत्र 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
17 Licence for Employment प्रमाणपत्राची नक्कल करणे 7 Sr. Dy. Director Jt. Director, Steam Boilers Director, Steam Boilers Yes
18 Licence for Employment बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण 23 सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
19 Licence for Employment बाष्पके व मितोपायोजाकांच्या प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण 17 संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाचे सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
20 Licence for Employment बाष्पके व मितोपायोजाकांची नोंदणी 50 अपरसंबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाचे सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
21 Licence for Employment बिडी आणि सिगार औद्योगिक वस्तुंची नोंदणी 15 सरकारी कामगार अधिकारी सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त Yes
22 Licence for Employment मालकी हक्काचे हस्तांतरण 7 Sr. Dy. Director Jt. Director, Steam Boilers Director, Steam Boilers Yes
23 Licence for Employment मोटार परिवहन कामगार नोंदणी 15 कामगार उप आयुक्त,(ग्रा.वि) सह आयुक्त,कामगार सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 विधी व न्याय विभाग भागीदारी संस्थांची नोंदणी 60 दिवस (सर्व आक्षेप दूर केल्यानंतर) सहाय्यक निबंधक भागीदारी संस्था उप निबंधक भागीदारी संस्था निबंधक भागीदारी संस्था Yes
2 विधी व न्याय विभाग महाराष्ट्र सार्वजनिकविश्वस्त व्यवस्थाअधिनियमाच्यातरतुदींनुसारसार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थांची नोंदणी(एक) मुंबईमध्ये (दोन)इतर जिल्ह्यांमध्ये 60 Assistant Charity Commissioner Deputy Charity Commissioner Joint Charity Commissioner Yes
3 विधी व न्याय विभाग राज्य विधिसेवाप्राधिकरणाने द्यावयाचेकायदेविषयक मोफतसहाय्य 15 Assistant Superintendent, District Legal Aid Services Secretary, District Legal Aid Services Chairman, District Legal Aid Services Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अनिवासी गाळा / भूखंड नियमितीकरण - - - - No
2 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अनिवासी गाळा / भूखंड नियमितीकरण - - - - No
3 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अनिवासी गाळा / भूखंड नियमितीकरण 23 - - - Yes
4 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अनिवासी गाळा / भूखंड भोगटाबद्दल (हस्तांतरण) 23 - - - Yes
5 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अनिवासी गाळा / भूखंड भोगटाबद्दल (हस्तांतरण) - - - - No
6 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अनिवासी गाळा / भूखंड भोगटाबद्दल (हस्तांतरण) - - - - No
7 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण थकबाकी बाबतचे ना देय प्रमाणपत्र 19 - - - Yes
8 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण थकबाकी बाबतचे ना देय प्रमाणपत्र - - - - No
9 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण निवासी सदनिका / भूखंड नियमितीकरण - - - - No
10 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण निवासी सदनिका / भूखंड नियमितीकरण - - - - No
11 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण निवासी सदनिका / भूखंड भोगटाबद्दल (हस्तांतरण) - - - - No
12 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण निवासी सदनिका / भूखंड भोगटाबद्दल (हस्तांतरण) - - - - No
13 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण निवासी सदनिका नियमितीकरण 23 - - - Yes
14 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण निवासी सदनिका भोगटाबद्दल (हस्तांतरण) 23 - - - Yes
15 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण भूखंड विक्री परवानगी 18 - - - Yes
16 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण भूखंड विक्री परवानगी - - - - No
17 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण भूखंडाची उर्वरीत खरेदी किंमत (बी.पी.पी.) / कर्जाची थकबाकी भरणा पत्र - - - - No
18 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण भूखंडाची उर्वरीत खरेदी किंमत (बी.पी.पी.) / कर्जाची थकबाकी भरणा पत्र 21 - - - Yes
19 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण भूखंडाची उर्वरीत खरेदी किंमत (बी.पी.पी.) / कर्जाची थकबाकी भरणा पत्र (जागतिक बँक प्रकल्प) 21 - - - Yes
20 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण व्यापारी गाळा विक्री परवानगी 15 - - - Yes
21 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिकेचा/भूखंडाचा उर्वरित भादेखारेदी हप्ता (एच.पी.एस) भरणा पत्र 21 - - - Yes
22 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिकेचा/भूखंडाचा उर्वरित भादेखारेदी हप्ता (एच.पी.एस) भरणा पत्र - - - - No
23 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिकेचा/भूखंडाचा उर्वरित भादेखारेदी हप्ता (एच.पी.एस) भरणा पत्र (जागतिक बँक प्रकल्प) 21 - - - Yes
24 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळेधारकांना सहकारी संस्था स्थापन करणेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र 15 - - - Yes
25 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळ्याच्या नस्तीतील कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती - - - - No
26 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळ्याच्या नस्तीतील कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती 8 - - - Yes
27 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळ्याच्या नस्तीतील कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती (जागतिक बँक प्रकल्प) 8 - - - Yes
28 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळा भाड्याने देणेबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणेबाबत अर्ज - - - - No
29 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळा भाड्याने देणेबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणेबाबत अर्ज 22 - - - Yes
30 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळा वित्तीय संस्थेकडे तारण ठेवण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र - - - - No
31 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळा वित्तीय संस्थेकडे तारण ठेवण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र 12 - - - Yes
32 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळा वित्तीय संस्थेकडे तारण ठेवण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र (जागतिक बँक प्रकल्प) 12 - - - Yes
33 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / व्यापारी गाळा विक्री परवानगी - - - - No
34 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका विक्री परवानगी 15 - - - Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Building Completion Certificate (BCC) / Occupancy certificate Yes
2 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Building Plan Approval Yes
3 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Final Fire Approval Yes
4 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ IT Unit LOI Yes
5 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ IT Unit Registration Yes
6 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Objection Certificate Yes
7 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Permanent Water Connection Yes
8 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Renewal of Final NOC Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ उद्योग उभारणीसाठीचे संमतीपत्र Yes
2 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ उद्योग उभारणीसाठीचे संमतीपत्र (SRO and RO level) No
3 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ उद्योग चालविण्यासाठीचे संमतीपत्र Yes
4 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ उद्योग चालविण्यासाठीचे संमतीपत्र (SRO and RO level) No
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र स्टेट एलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमीटेड नविन वीजपुरवठाकरिता अर्ज 7 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
2 महाराष्ट्र स्टेट एलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमीटेड नाव बदलणेकरिता अर्ज 7 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
3 महाराष्ट्र स्टेट एलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमीटेड सदोष मीटर तक्रार 7 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, आणि होमिओपॅथी
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, आणि होमिओपॅथी आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
2 आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, आणि होमिओपॅथी आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे 2 Residential Medical Officer Dean Director Yes
3 आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, आणि होमिओपॅथी आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
4 आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, आणि होमिओपॅथी आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
5 आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, आणि होमिओपॅथी आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
6 आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, आणि होमिओपॅथी आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
7 आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, आणि होमिओपॅथी ना-हरकत Ģमाणपतर् (एका महािवǏालयातून दुसऱ्या महािवǏालयात आंतरवािसयता बदलीकिरता) Residential Medical Officer Dean Director Yes
8 आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, आणि होमिओपॅथी ना-हरकत Ģमाणपतर् (एका िजÊहा रुग्णालय / गर्ामीण रुग्णालय / Ģाथिमक आरोग्य कȂदर्ामधून दुसऱ्या िजÊहा रुग्णालय / गर्ामीण रुग्णालय / Ģाथिमक आरोग्य कȂदर्ामध्येआंतरवािसयता बदली किरता) Residential Medical Officer Dean Director Yes
9 आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, आणि होमिओपॅथी ना-हरकत Ģमाणपतर् (महािवǏालय व रुग्णालयातील कमर्चाऱ्यांकिरता) 30 Residential Medical Officer Dean Director Yes
10 आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, आणि होमिओपॅथी ना-हरकत Ģमाणपतर् (िǎतीय वषर् बीएएमएस Ëयावसाियक अÆयासकर्मामध्येÎथलांतराकिरता) Residential Medical Officer Dean Director Yes
11 आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, आणि होमिओपॅथी ना-हरकत Ģमाणपतर् (िǎतीय वषर् बीएएमएस Ëयावसाियक अÆयासकर्मामध्येबदलीसाठी) Residential Medical Officer Dean Director Yes
महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
2 महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे 15 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
3 महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
4 महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
5 महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
6 महाराष्ट्र मानसिक आरोग्य संस्था, पुणे एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  7 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण Residential Medical Officer Dean Director Yes
2 वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
3 वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे 15 Unit In Charge Dean Joint Director Yes
4 वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 20 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
5 वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
6 वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
7 वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
8 वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अल्पसंख्यांक विकास अल्पसंख्यांक विकास Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 नियोजन विभाग मनरेगा जॉब कार्ड (फक्त ग्रामीण भागासाठी) Yes
2 नियोजन विभाग रो ह यो No
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सार्वजनिक आरोग्य विभाग अपंगत्वाचे विश्लेषणासाठी सॉफ्टवेअर 7 अस्थिव्यंगतज्ञ,नेत्रारोग्तज्ञ,कान नाक घसा तज्ञ ,मानसोपचारतज्ञ वैध्याकीय अधिषक / जिल्हा शल्य चिकित्सक उपसंचालक आरोग्य सेवा (संबंधित विभागीय मंडळ) Yes
2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग जननी शिशु सुरक्षा योजना 7 1)Medical Officer/Superintendant/ Officer Of Govt. Institute Rular Areas – DHO Urban Areas – Civil Surgeon Deputy director(concern circle) No
3 सार्वजनिक आरोग्य विभाग जननी सुरक्षा योजना 7 1)Orthopedealosist,2)Ophthalmoligist,3)ENT specialist,4)Psychiatrist Medical Superintendant Or Civil Surgeon Deputy director(concern circle) No
4 सार्वजनिक आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती (अधिसूचना दि.28.03.2016) 7 PHC - Medical Officer, Hospitals - Medical Superintendent Dist. Hospital Sr. Gynecologist Rular Areas – DHO Urban Areas – Civil Surgeon Deputy director(concern circle) No
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कंत्राटदार वर्ग यांची नोंदणी व नूतनीकरण (वर्ग ४ व ४ अ ) Yes
2 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कंत्राटदार वर्ग यांची नोंदणी व नूतनीकरण वर्ग ५ ,५ अ व ६ Yes
3 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कंत्राटदार वर्ग यांची नोंदणी व नूतनीकरण वर्ग ७ ,८ अ व ९ Yes
4 सार्वजनिक बांधकाम विभाग रास्ता ओलांडून जाणाऱ्या वाहिन्या साठी ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
करमणूक कर
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 करमणूक कर  व्हिडिओ  खेळगृह 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
2 करमणूक कर एक पडदा चित्रपटगृह 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
3 करमणूक कर ऑर्केस्ट्रा 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
4 करमणूक कर गो-कार्टिंग 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
5 करमणूक कर जलक्रीडा 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
6 करमणूक कर पुल गेम /पुल पार्लर 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
7 करमणूक कर बहुआयामी चित्रपटगृह 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
8 करमणूक कर बहुविध यंत्रणा परिचालक केबल द्वारे प्रसारण करण्याकरिता परवाना मिळणेबाबत अर्ज 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
9 करमणूक कर बहुविध /बहुपडदा चित्रपटगृह 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
10 करमणूक कर बोलींग अॅली 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
11 करमणूक कर मनोरंजन उद्यान 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
12 करमणूक कर व्हिडिओ प्रदर्शन 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
13 करमणूक कर स्थानिक केबलचालक केबल द्वारे प्रसारण करण्याकरिता परवाना मिळणेबाबत अर्ज 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
भूमि अभिलेख विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 भूमि अभिलेख विभाग आकारफोड पत्रक तयार करणे 3 1. Deputy Superintendent of Land Records.2. City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
2 भूमि अभिलेख विभाग कमी जास्त पत्रक तयार करणे (बिनशेती मोजणी ) 180 1. Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
3 भूमि अभिलेख विभाग नक्कल पुरविणे - भूमापन अभिलेख 90 1. Head Quarter Assistant, Deputy Superintendent of Land Records office 2. Head Quarter Assistant, Head Clerk/ Shirastedar, City Survey Office 3. Shirstedar, Special Dy, Superintendent of Land Records(Gaothan & City Survey) 4. Special DY Superintendent of Land Records or Enquiry Officer. 1. Deputy Superintendent of Land Records. 2. City Survey Officer 3. Special Dy. Superintendent of Land Records (Gaothan & City Survey) 4. District Superintendent of Land Records For 1,2 & 3 District Superintendent of Land Records For 4 Dy. Director of Land Records. Yes
4 भूमि अभिलेख विभाग नक्कल पुरविने - अपिल निर्णय 5 1. Head Quarter Assistant, Deputy Superintendent of Land Records office 2. Head Quarter Assistant, Head Clerk/ Shirastedar, City Survey Office 3. Head Clerk, District Suprintendent of Land Records Office 4. Senior Clerk, Dy. Director of Land Records Office 1. Dy Superintendent of Land Records office. 2. City Survey Office 3. District Superintendent of Land Records 4. Office Superintendent, Dy. Director of Land Records Office For 1 & 2 District Superintendent of Land Records 3. Dy. Director of Land Records. 4. District Superintendent of Land Records attached to DDLR Office Yes
5 भूमि अभिलेख विभाग नक्कल पुरविने - मिळकत पत्रिका 3 1.Head Quarter Assistant / Maintenance Surveyor (Gaothan), Deputy Superintendent of Land Records office 2. Shirastedar / Head Clerk, City Survey Office 1.Deputy Supritendent of Land Records 2. City Survey officer District Supritendent of Land Records Yes
6 भूमि अभिलेख विभाग नक्कल पुरविने - मिळकत पत्रिका मुबंई उपनगर जिल्हा ,क्षेत्र पडताळणी करून 60 City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
7 भूमि अभिलेख विभाग फेरफार नोंदी -दुवा तुटलेली असल्यास 30 1.Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
8 भूमि अभिलेख विभाग फेरफार नोंदी -भूसंपादन 1Year 1.Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
9 भूमि अभिलेख विभाग फेरफार नोंदी -विवादग्रस्त 30 1.Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
10 भूमि अभिलेख विभाग फेरफार नोंदी -विवादग्रस्त नसल्यास 90 1.Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
11 भूमि अभिलेख विभाग मिळकत पत्रिकेची पोट विभागणी करणे (क्षेत्र तफावत असल्यास ) 30 1.Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
12 भूमि अभिलेख विभाग मिळकत पत्रिकेची पोटविभागणी करणे (क्षेत्र तफावत नसल्यास) 15 1.Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
13 भूमि अभिलेख विभाग मोजणी प्रकरणे -अतितातडी 30 Deaputy Superintendent of Land Records/ City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
14 भूमि अभिलेख विभाग मोजणी प्रकरणे -तातडी 30 Deaputy Superintendent of Land Records/ City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
15 भूमि अभिलेख विभाग मोजणी प्रकरणे -मोजणी नकाशा "क" प्रत पुरविणे 30 Deaputy Superintendent of Land Records/ City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
16 भूमि अभिलेख विभाग मोजणी प्रकरणे -साधी 15 Deaputy Superintendent of Land Records/ City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
17 भूमि अभिलेख विभाग शासन/संबंधित प्राधिकारी यांचे नावे मिळकत पत्रिका तयार करणे (क्षेत्रात फरक असल्यास फेर अंतिम आदेशानुसार ) 30 1.Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
18 भूमि अभिलेख विभाग शासन/संबंधित प्राधिकारी यांचे नावे मिळकत पत्रिका तयार करणे (क्षेत्रात फरक नसल्यास ) 15 1.Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
महसूल सेवा
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महसूल सेवा Attached Document No
2 महसूल सेवा Transaction History No
3 महसूल सेवा अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत 7 CIerk/Talathi Nayab Tahsildar Tahsildar Yes
4 महसूल सेवा अधिकार अभिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज No
5 महसूल सेवा अल्प भु-धारक दाखला 15 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
6 महसूल सेवा उर्जा वितरण वाहिणी शासकीय जमिनीच्या वापरायची परवानगी No
7 महसूल सेवा ऐैपतीचा दाखला 21 Collector (Above 40 Lacs) Additlonal Commissioner Divisional Commissioner Yes
8 महसूल सेवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची परवानगी( गौण खनिज उत्खनन) 15 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
9 महसूल सेवा गौण खनिज परवाना(इतर) No
10 महसूल सेवा ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र 7 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
11 महसूल सेवा ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र 7 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
12 महसूल सेवा जातीचे प्रमाणपत्र 45 Sub-Divisional Officer/Dy.Collector  Additional Collector Collector Yes
13 महसूल सेवा जातीचे प्रमाणपत्र 45 Sub-Divisional Officer/  Dy. Collector Additional Collector Collector No
14 महसूल सेवा डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र 7 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
15 महसूल सेवा तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र 7 Tahsildar Sub-Divislonal Officer Collector Yes
16 महसूल सेवा दगड खाणपट्टा परवाना No
17 महसूल सेवा नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र 21 Sub-Divisional Officer Additional Collector Collector Yes
18 महसूल सेवा प्रकल्प प्रभावित प्रमाणपत्र 30 District Rehabilitation & Resettlement Officer Additional Collector District Collector No
19 महसूल सेवा प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे 1 Awal Karkun/Nayab Tahsildar Nayab Tahsildar/ Tahsildar Sub-Divisional Officer Yes
20 महसूल सेवा बिगर शेतकी जमीन परवानगी प्रमाणपत्र No
21 महसूल सेवा भुमिहीन शेतमजुर असल्याचा दाखला 15 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
22 महसूल सेवा मिळकतीचे प्रमाणपत्र 15 Nayab Tahsildar Tahsildar Sub-Divisional Officer Yes
23 महसूल सेवा वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र 15 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
24 महसूल सेवा वंशावळीचे प्रतिज्ञापत्र No
25 महसूल सेवा वारसा प्रमाणपत्र No
26 महसूल सेवा शेतकरी असल्याचा दाखला 15 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
27 महसूल सेवा स्टोन क्रशर परवाना No
28 महसूल सेवा स्फोटके बाळगणे आणि विक्रीच्या परवान्यासाठी अर्ज No
29 महसूल सेवा सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना 7 Tahsildar and Taluka Executive Magistrate Sub-Divisional Magistrate Additional District Magistrate Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग Assessment List Extract No
2 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग Construction License No
3 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग No Objection Certificate No
4 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
5 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग घटस्फोटीत असल्यास अथवा घटस्पोट सुरु असल्याचा दाखला No
6 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग जन्म - मृत्यु नोंद अनुप्लब्धता प्रमाणपत्र No
7 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग जन्म नोंद दाखला 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
8 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग दारिद्र्य रेषेखाली (BPL) असल्याचा दाखला 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
9 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग नमुना 8 चा उतारा Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
10 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग निराधार असल्याचा दाखला 20 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
11 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग परितक्त्या प्रमाणपत्र 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
12 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग पिण्याचे पाणी उपलबद्धतेचा दाखला No
13 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग बेरोजगार प्रमाणपत्र No
14 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग मृत्यु नोंद दाखला 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
15 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग मालमत्ता आकारणी प्रमाणपत्र 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer No
16 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग रहिवाशी दाखला 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
17 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र No
18 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग वर्तणुकीचा दाखला No
19 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग विजेच्या जोडणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र No
20 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग विधवा असल्याचा दाखला 20 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
21 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग विभक्त कुटुंब प्रमाणपत्र 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
22 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग विवाह नोंद दाखला 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
23 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग शौचालयाचा दाखला Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
24 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग हयातीचा दाखला 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय / निमशासकीय व इतर क्षेत्रात 5 टक्के आरक्षणासाठी खेळाडू प्रमाणपत्र पडताळणी. 20 Deputy Director/Director(Sports & Youth Sevices) Joint Director/Director(Sports & Youth Sevices) Commissioner(Sports & Youth Services) Yes
2 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग इयत्ता 10 वी व 12 वी परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहभागी झालेल्या खेळाडूला, विद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलतीचे गुण देण्याबाबत 15 Concerned District Sports Officer Divisional Deputy Director(Sports) Commissioner(Sports & Youth Services) Yes
3 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग खाजगी उमेदवार परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणे As per Board TT Divisional Board Secretary Divisional Board Chairman Chairman State Board (Pune) Yes
4 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग डी एङ उत्तरपत्रिकांची पडताळणी 15 Deputy Commissioner(Mah. State Council) Commissioner (Mah. State Council) Chairman(Mah. State Council) No
5 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग डी एङ गुणपत्रक प्रमाणपत्राची द्वितीय प्रत 15 Deputy Commissioner(Mah. State Council) Commissioner (Mah. State Council) Chairman(Mah. State Council) Yes
6 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग डी एङ गुणपत्रकाची पडताळणी 15 Deputy Commissioner(Mah. State Council) Commissioner (Mah. State Council) Chairman(Mah. State Council) No
7 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग द्वितीय गुणपत्रक (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळास्तर) 7 Head Master of Concern School Chief of Centre/WardOfficer Block Education Officer No
8 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा गुणपडताळणी 15 Divisional Board Secretary Divisional Board Chairman Chairman State Board (Pune) Yes
9 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा निकालानंतर उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत प्राप्त करणे 30 Divisional Board Secretary Divisional Board Chairman Chairman State Board (Pune) Yes
10 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा प्रोव्हिजनल प्रमाणपत्र 8 Divisional Board Secretary Divisional Board Chairman Chairman State Board (Pune) Yes
11 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा द्वितीय गुणपत्रक व प्रमाणपत्रे 7 Divisional Board Secretary Divisional Board Chairman Chairman State Board (Pune) Yes
12 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग लॅमिनेशनसह गुणपत्रक प्रमाणपत्र उपलब्ध करणे - Divisional Board Secretary Divisional Board Chairman Chairman State Board (Pune) No
13 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्र दुरुस्ती 15 Deputy Commissioner(Mah. State Council) Commissioner (Mah. State Council) Chairman(Mah. State Council) Yes
14 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्राची द्वितीय प्रत 15 Deputy Commissioner(Mah. State Council) Commissioner (Mah. State Council) Chairman(Mah. State Council) Yes
15 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला व द्वितीय दाखला 3 Head Master of Concern School Chief of Centre/WardOfficer Block Education Officer No
16 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग विभागाने आयोजित केलेल्या जिल्हा, भाग व राज्य क्रीडा स्पर्धेमध्ये प्राविण्य / सहभाग प्रमाणपत्र देण्याबाबत. 15 Concerned Dist. Sports Officer Joint Director/Director(Sports & Youth Sevices) Commissioner(Sports & Youth Services) Yes
17 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परिक्षेसाठी संस्थांना परीक्षा परिषदेशी संलग्नता देणे 30 Deputy Commissioner(Mah. State Council) Commissioner (Mah. State Council) Chairman(Mah. State Council) Yes
18 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्थलांतर दाखला 15 Head/ Master of Concern School Chief of Centre/WardOfficer Block Education Officer No
19 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्वयंरोजगार विषयक प्रशिक्षण  3 Live Stock Development Officer, Assistant Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner, District Deputy Commissioner District Animal Husbandary Officer, District Deputy Commissioner, Regional Joint Commissioner Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण झोपडी ओळखपत्र 30 Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Mulund,Mumbai Suburban District.Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Bhandup,Mumbai Suburban District.Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Ghatkopar,Mumbai Suburban District.Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Kurla,Mumbai Suburban District.Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Chembur,Mumbai Suburban District. Resident Deputy Collector (Enc/Rem) Eastern Suburb,Mumbai Suburban District Additioanl Collector (Enc/Rem) Eastern Suburban,Mumbai Suburban District. Yes
2 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण वारस हस्तांतरण विषयक सेवा 30 Deputy Collector(Slum Rehabilitation Authority) secretary(Slum Rehabilitation Authority) Chief Executive Officer Yes
3 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण सदनिका विकण्या बद्दल 10 Assitant Registrar(Slum Rehabilitation Authority) Registrar(Slum Rehabilitation Authority) secretary(Slum Rehabilitation Authority) Yes
4 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण सोसायटी नाव नोंदणी 60 Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Mulund,Mumbai Suburban District.Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Bhandup,Mumbai Suburban District.Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Ghatkopar,Mumbai Suburban District.Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Kurla,Mumbai Suburban District.Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Chembur,Mumbai Suburban District. Resident Deputy Collector (Enc/Rem) Eastern Suburb,Mumbai Suburban District Additioanl Collector (Enc/Rem) Eastern Suburban,Mumbai Suburban District. Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ३0% महिला आरक्षण No
2 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अनुदानित अपंगांच्‍या शाळा / कार्यशाळेतील रिक्‍त पदे भरण्‍याकरिता स्‍वयंसेवी संस्‍थांना नाहरकत प्रमाणपत्र देणे. Yes
3 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती अत्याचारात बळी पडलेल्या सदस्यांना अर्थसहाय्य 30 सहाय्यक आयुक्त जिल्हाधिकारी आयुक्त समाजकल्याण No
4 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अपंग विध्यार्थ्यांना शासकीय/ शासन मान्य अनुदानित अपंग शाळेत/ कर्मशाळेत प्रवेश देणे 30 Superintendent & Committee District Social Welfare officer Zilla Parishad of 34 District and 2 Assistant Commissioner Mumbai city & Mumbai sub urban Chief Executive officer Zilla Parishad of 34 District and 2 Regional Dy. Commissioner Mumbai. Yes
5 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अपंगांच्या अनुदानित विशेष शाळा/ कर्मशाळा /मतिमंद बालगृहे तसेच अपंग क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी देण्यात आलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करणे 90 जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी उपायुक्त अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आयुक्त अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे Yes
6 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अपंगाना ओळखपत्र देणे 30 District Social Welfare Officer Zillah Parishad of 34 District & 2 Assistance of Commissioner of Mumbai City & Sub-Urban District Additional Chief Executive Officer Zillah Parishad of 34 District & 2 Assistant Commissioner Mumbai Chief Executive Officer Zillah Parishad of 34 District & 2 Regional Commissioner Mumbai Yes
7 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अर्थ कुटुंब सहाय्य योजना No
8 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र 7 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
9 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 90 Chairman , Caste Validity Scrutiny Committee Director General, Barti, Pune Principal Secretary/Secretary , Social Justice and Special Assistance Department No
10 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग देशांतर्गत शिष्यवृत्ती 30 विशेष अधिकारी (भासशि) समाजकल्याण संचालनालय,पुणे उपायुक्त (शिक्षण) समाजकल्याण सहआयुक्त (शिक्षण) समाजकल्याण No
11 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग निवासी शाळा प्रवेश 30 मुख्याध्यापक सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण प्रादेशिक उप आयुक्त,समाज कल्याण Yes
12 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग परदेशी शिष्यवृत्ती 30 विशेष अधिकारी (भासशि) समाजकल्याण संचालनालय,पुणे उपायुक्त (शिक्षण) समाजकल्याण सहआयुक्त (शिक्षण) समाजकल्याण No
13 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग विशेष सहाय्य योजना 30 Tahsildar Sub-Divisional Officer Divisional Officer Yes
14 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासकीय वसतिगृह प्रवेश 30 गृहपाल सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण प्रादेशिक उपआयुक्त समाजकल्याण Yes
गॅझेटियर विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 गॅझेटियर विभाग गॅझेटियर विभागातर्फे प्रकाशित गॅझेटियर ग्रंथाचे ई-बुक(सीडी) उपलब्ध करणे Yes
देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी ऑडिटेरियम/तालीम दालने यांच्या आरक्षणाकरिता घेतलेल्या अनामत रकमेचा परतावा 45 Senior Clerk Administrative Officer Project Director Yes
2 पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम/उपक्रमांसाठी रविंद्र नाटय मंदिर ऑडिटेरियम/मिनी ऑडिटेरियम/तालीम दालन  यांचे आरक्षण 5 Senior Clerk Administrative Officer Project Director Yes
पर्यटन विकास महामंडळ
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पर्यटन विकास महामंडळ निवास व न्याहारी योजनेंतर्गत नुतनीकरण करणे. 45 संबंधित प्रादेशिक व्यवस्थापक/ वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक,महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे संबंधित प्रादेशिक कार्यालय महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक Yes
2 पर्यटन विकास महामंडळ निवास व न्याहारी योजनेंतर्गत नोंदणी करणे. 45 संबंधित प्रादेशिक व्यवस्थापक/ वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक,महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे संबंधित प्रादेशिक कार्यालय महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक Yes
3 पर्यटन विकास महामंडळ पर्यटक घटकांना अंतिम प्रमाणपत्र देणे. 3 Months मुख्य लेखा अधिकारी व्यवस्थापकीय संचालक प्रधान सचिव(पर्यटन) Yes
4 पर्यटन विकास महामंडळ पर्यटक घटकांना तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र देणे. 3 Months मुख्य लेखा अधिकारी व्यवस्थापकीय संचालक प्रधान सचिव(पर्यटन) Yes
5 पर्यटन विकास महामंडळ पर्यटक घटकांना मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळण्याकरीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे 3 Months मुख्य लेखा अधिकारी व्यवस्थापकीय संचालक प्रधान सचिव(पर्यटन) Yes
6 पर्यटन विकास महामंडळ महाभ्रमण योजनेंतर्गत नोंदणी करणे व नुतनीकरण करणे. 45 संबंधित प्रादेशिक व्यवस्थापक/ वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक,महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे संबंधित प्रादेशिक कार्यालय महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक Yes
पुराभिलेख संचालनालय
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पुराभिलेख संचालनालय जतन केलेल्या अभिलेखाची झेरॉक्स प्रत पुरविणे 15 Archivist Assistant Director Director,Directorate of Archives Yes
2 पुराभिलेख संचालनालय जतन केलेल्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या अभिलेखाच्या प्रमाणित प्रती पुरविणे 90 days(for Pune Archives dept),15 days(for Other Archives Dept) Archivist Assistant Director Director,Directorate of Archives Yes
3 पुराभिलेख संचालनालय देशी व विदेशी संशोधकांना/ नागरिकांना संशोधनासाठी परवानगी देणे 8 Archivist Assistant Director Director,Directorate of Archives Yes
4 पुराभिलेख संचालनालय स्कॅन केलेल्या अभिलेखाची सीडी पुरविणे 30 Archivist Assistant Director Director,Directorate of Archives Yes
5 पुराभिलेख संचालनालय संशोधकांना व नागरिकांना संचालानालायाच्या कामकाज पद्धतीबद्दल माहिती देणे. 10 Archivist Assistant Director Director,Directorate of Archives Yes
6 पुराभिलेख संचालनालय संशोधकांना व नागरिकांना संचालानालायाच्या विविध कार्याकामांची माहिती  पुरविणे 10 Archivist Assistant Director Director,Directorate of Archives Yes
7 पुराभिलेख संचालनालय संशोधनासाठी जतन केलेले अभिलेख पुरविणे 3 Archivist Assistant Director Director,Directorate of Archives Yes
रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ एक दिवसाच्या कार्यक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे 10 Senior Clerk Superintendent Secretary of Board Yes
2 रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ ऑर्केस्ट्रा तमाशा,मेळा,नाटक आयोजित करण्यासाठी प्रमाणपत्र देणे तसेच सार्वजनिक ठिकाणी होणा-या एक दिवसाच्या कार्यक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे. 10 Senior Clerk Superintendent Secretary of Board Yes
3 रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ नाट्य संहितांना प्रमाणपत्र देणे 10 Senior Clerk Superintendent Secretary of Board Yes
सांस्कृतिक संचालनालय
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सांस्कृतिक संचालनालय कलाकार प्रमाणपत्र 10 Superintendent Assistant Director Joint Director Yes
2 सांस्कृतिक संचालनालय रेल्वे सवलत प्रमाणपत्र 10 Superintendent Assistant Director Joint Director Yes
3 सांस्कृतिक संचालनालय वृद्ध कलावंत मानधन:- 50 वर्षे वय असलेल्या व अटीशर्तीनुसार पात्र मान्यवर वृद्ध साहित्यिक व कलाकार यांना मानधन देणे 10 Superintendent Assistant Director Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 परिवहन विभाग Intimation of Change Of Address in Registration Certificate 15 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
2 परिवहन विभाग Issue of Learners License 3 सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक, अनुज्ञप्ती विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
3 परिवहन विभाग Making Entry of Agreement of Hire Purchase / Lease / Hypothecation 30 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
4 परिवहन विभाग New Vehicle Registration and Issue of Registration Certificate 15 मोटार वाहन निरीक्षक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
5 परिवहन विभाग Noting of Transfer of Ownership after Death of Owner 15 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
6 परिवहन विभाग Noting of Transfer of Ownership of Vehicle 15 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
7 परिवहन विभाग Registration of Vehicle brought from Other State 45 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
8 परिवहन विभाग RTO Services No
9 परिवहन विभाग अनुज्ञप्ती नुतनीकरण करणे 15 वरिष्ठ लिपिक, अनुज्ञप्ती विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
10 परिवहन विभाग तात्पुरती नोंदणी क्रमांक जारी करणे 2 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
11 परिवहन विभाग दुय्यम अनुज्ञप्ती जारी करणे 15 वरिष्ठ लिपिक, अनुज्ञप्ती विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
12 परिवहन विभाग दुय्यम वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे 20 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
13 परिवहन विभाग पक्की अनुज्ञप्ती जारी करणे 15 मोटार वाहन निरीक्षक, अनुज्ञप्ती विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
14 परिवहन विभाग भाडे खरेदी/गहाण करार नोंद रद्द करणे 15 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
15 परिवहन विभाग वाहन हस्तांतरणासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र जरी करणे 30 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आदिवासी विकास विभाग अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातीलइंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे. 60 Project Officer Deputy Commissioner Assistant Tribal Commissioner No
2 आदिवासी विकास विभाग अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शाळांत परीक्षेत्तर शिष्यवृत्ती (भारत सरकार शिष्यवृत्ती) 60 Project Officer Deputy Commissioner Assistant Tribal Commissioner No
3 आदिवासी विकास विभाग आवदिासी मुलामुलीन्कारिता शासकीय वसतिगृहात मोफत प्रवेश देणे 45 Warden Project Officer Assistant Tribal Commissioner Yes
4 आदिवासी विकास विभाग शासकीय आश्रमशाळा समुह योजनेंतर्गत मुलांना मोफत प्रवेश देणे 60 Head Master of Ashram School Project Officer Assistant Tribal Commissioner No
5 आदिवासी विकास विभाग सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती 60 Project Officer Deputy Commissioner Assistant Tribal Commissioner No
अकोला महानगरपालिका
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अकोला महानगरपालिका अग्निशमन अंतिम ना-हरकत दाखला Yes
2 अकोला महानगरपालिका अग्निशमन ना-हरकत दाखला Yes
3 अकोला महानगरपालिका जन्म प्रमाणपत्र देणे Yes
4 अकोला महानगरपालिका जलनि:सारण जोडणी Yes
5 अकोला महानगरपालिका जोते प्रमाणपत्र Yes
6 अकोला महानगरपालिका झोन दाखला Yes
7 अकोला महानगरपालिका थकबाकी नसल्याचा दाखला Yes
8 अकोला महानगरपालिका दस्तऐवज आधारे मालमत्ता हस्तांतरित नोंद प्रमाणपत्र Yes
9 अकोला महानगरपालिका नवीन नळजोडणी Yes
10 अकोला महानगरपालिका बांधकाम परवाना Yes
11 अकोला महानगरपालिका भाग नकाशा Yes
12 अकोला महानगरपालिका भोगवटा प्रमाणपत्र Yes
13 अकोला महानगरपालिका मृत्यू प्रमाणपत्र देणे Yes
14 अकोला महानगरपालिका मालमत्ता कर उतारा Yes
15 अकोला महानगरपालिका वारसा हक्काने मालमत्ता हस्तांतरित नोंद प्रमाणपत्र Yes
16 अकोला महानगरपालिका विवाह प्रमाणपत्र देणे Yes
अचलपूर नगर परिषद
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अचलपूर नगर परिषद जन्म प्रमाणपत्र देणे Yes
2 अचलपूर नगर परिषद जलनि:सारण जोडणी Yes
3 अचलपूर नगर परिषद जोते प्रमाणपत्र Yes
4 अचलपूर नगर परिषद झोन दाखला Yes
5 अचलपूर नगर परिषद थकबाकी नसल्याचा दाखला Yes
6 अचलपूर नगर परिषद दस्तऐवज आधारे मालमत्ता हस्तांतरित नोंद प्रमाणपत्र Yes
7 अचलपूर नगर परिषद नवीन नळजोडणी Yes
8 अचलपूर नगर परिषद बांधकाम परवाना Yes
9 अचलपूर नगर परिषद भाग नकाशा Yes
10 अचलपूर नगर परिषद भोगवटा प्रमाणपत्र Yes
11 अचलपूर नगर परिषद मृत्यू प्रमाणपत्र देणे Yes
12 अचलपूर नगर परिषद मालमत्ता कर उतारा Yes
13 अचलपूर नगर परिषद वारसा हक्काने मालमत्ता हस्तांतरित नोंद प्रमाणपत्र Yes
14 अचलपूर नगर परिषद विवाह प्रमाणपत्र देणे Yes
अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार आक्षेप नोंदवणे Yes
2 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार करमाफी थकबाकी नसल्याचा दाखला Yes
3 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार कराचे मागणीपत्र तयार करणे Yes
4 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार कालबाह्य परवानासाठी नूतनीकरण सूचना Yes
5 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे Yes
6 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार थकबाकी नसल्याचा दाखला Yes
7 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार नगर विकास विभाग No
8 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे Yes
9 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार नव्याने कर आकारणी Yes
10 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार नवीन नळजोडणी Yes
11 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार नवीन परवाना मिळणे Yes
12 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार नादुरस्त मीटर तक्रार करणे Yes
13 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार पुन: जोडणी करणे Yes
14 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार पुनर्कर आकारणी Yes
15 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार परवान्याचे नुतनीकरण Yes
16 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार परवाना हस्तांतरण Yes
17 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार परवाना दुय्यम प्रत Yes
18 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार परवाना रद्द करणे Yes
19 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार परवानाधारक/ भागीदाराचे नाव बदलणे Yes
20 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार प्लंबर परवाना Yes
21 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार प्लंबर परवाना नुतनीकरण करणे Yes
22 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार पाण्याची गुणवत्ता तक्रार Yes
23 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार पाण्याची दबाव क्षमता तक्रार Yes
24 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार पाणी देयक तयार करणे Yes
25 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार भागीदारांच्या संख्येत बदल (वाढ/कमी) Yes
26 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार मालकी हक्कात बदल करणे Yes
27 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार मालमत्ता कर उतारा देणे Yes
28 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार मालमत्ता पाडणे - परवानगी Yes
29 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार मालमत्ता हस्तांतरण नोंद खरेदीने / बक्षीस Yes
30 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार रहवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सुट नमळणे Yes
31 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार व्यवसाय बदलणे Yes
32 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार व्यवसायाचे नाव बदलणे Yes
33 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार वापरामध्ये बदल करणे Yes
34 अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार शैक्षणिक / धार्मिक करमाफी मिळणे Yes
अंबरनाथ नगरपरिषद
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अंबरनाथ नगरपरिषद जन्म प्रमाणपत्र देणे Yes
2 अंबरनाथ नगरपरिषद जलनि:सारण जोडणी Yes
3 अंबरनाथ नगरपरिषद जोते प्रमाणपत्र Yes
4 अंबरनाथ नगरपरिषद झोन दाखला Yes
5 अंबरनाथ नगरपरिषद थकबाकी नसल्याचा दाखला Yes
6 अंबरनाथ नगरपरिषद दस्तऐवज आधारे मालमत्ता हस्तांतरित नोंद प्रमाणपत्र Yes
7 अंबरनाथ नगरपरिषद नवीन नळजोडणी Yes
8 अंबरनाथ नगरपरिषद बांधकाम परवाना Yes
9 अंबरनाथ नगरपरिषद भाग नकाशा Yes
10 अंबरनाथ नगरपरिषद भोगवटा प्रमाणपत्र Yes
11 अंबरनाथ नगरपरिषद मृत्यू प्रमाणपत्र देणे Yes
12 अंबरनाथ नगरपरिषद मालमत्ता कर उतारा Yes
13 अंबरनाथ नगरपरिषद वारसा हक्काने मालमत्ता हस्तांतरित नोंद प्रमाणपत्र Yes
14 अंबरनाथ नगरपरिषद विवाह प्रमाणपत्र देणे Yes
अमरावती महानगरपालिका
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अमरावती महानगरपालिका अग्निशमन अंतिम ना-हरकत दाखला Yes
2 अमरावती महानगरपालिका अग्निशमन ना-हरकत दाखला Yes
3 अमरावती महानगरपालिका जन्म प्रमाणपत्र देणे Yes
4 अमरावती महानगरपालिका जलनि:सारण जोडणी Yes
5 अमरावती महानगरपालिका जोते प्रमाणपत्र Yes
6 अमरावती महानगरपालिका झोन दाखला Yes
7 अमरावती महानगरपालिका थकबाकी नसल्याचा दाखला Yes
8 अमरावती महानगरपालिका दस्तऐवज आधारे मालमत्ता हस्तांतरित नोंद प्रमाणपत्र Yes
9 अमरावती महानगरपालिका नवीन नळजोडणी Yes
10 अमरावती महानगरपालिका बांधकाम परवाना Yes
11 अमरावती महानगरपालिका भाग नकाशा Yes
12 अमरावती महानगरपालिका भोगवटा प्रमाणपत्र Yes
13 अमरावती महानगरपालिका मृत्यू प्रमाणपत्र देणे Yes
14 अमरावती महानगरपालिका मालमत्ता कर उतारा Yes
15 अमरावती महानगरपालिका वारसा हक्काने मालमत्ता हस्तांतरित नोंद प्रमाणपत्र Yes
16 अमरावती महानगरपालिका विवाह प्रमाणपत्र देणे Yes
अहमदनगर महानगरपालिका
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अहमदनगर महानगरपालिका अग्निशमन अंतिम ना-हरकत दाखला No
2 अहमदनगर महानगरपालिका अग्निशमन ना-हरकत दाखला Yes
3 अहमदनगर महानगरपालिका जन्म प्रमाणपत्र देणे Yes
4 अहमदनगर महानगरपालिका जलनि:सारण जोडणी Yes
5 अहमदनगर महानगरपालिका जोते प्रमाणपत्र Yes
6 अहमदनगर महानगरपालिका झोन दाखला Yes
7 अहमदनगर महानगरपालिका थकबाकी नसल्याचा दाखला Yes
8 अहमदनगर महानगरपालिका दस्तऐवज आधारे मालमत्ता हस्तांतरित नोंद प्रमाणपत्र Yes
9 अहमदनगर महानगरपालिका नवीन नळजोडणी Yes
10 अहमदनगर महानगरपालिका बांधकाम परवाना